De cara als comicis electorals que venen.

Revivint el primer Aplec dels Ports, l'any 1978 a la Tolella