De cara als comicis electorals que venen.

dissabte, 9 de maig de 2009

TODOLELLA CASA POTUÑOS – FASE 1ª 29.000,00

L'ajuntament sembla que ha aconsegit diners per començar la rehabilitació de casa "potuños"

Seguint la notícia he trobat que la fundació Blasco de Alagon ya tenia intenció de fer alguna cosa amb aquesta casa:
"El presente proyecto pretende rehabilitar el edificio en todo su conjunto, manteniendo y restaurando todo aquello que se pueda conservar, rehaciendo los elementos estructurales que estén en mal estado, adecuándolo para que cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad y destinarlo al uso residencial."

No he pogut esbrinar de quina data és el que diu la fundació Blasco de Alagón que volia fer:
"Rehabilitación y Venta de bienes Inmuebles"

No sé estimants lectors si us queda clar el que pase amb la Casa "Putuños", si al final tindrem el gorrino sancer o ens haurem de conformar en les manetes de ministre, jo ho trobo una mica embolicat. És l'Ajuntament el propietari de la casa o la fundació Blasco de Alagón? Si és la fundació, què pinta que la Generalitat li done diners a l'Ajuntament per rehabilitar-la?
Jo, em demane els pernils.

Mireu que més he trobat, a Vinaros News del 27 de juliol al 3 d'agost 1999:


"Restauración de masías
Por otra parte la Blasco de Alagón tiene previsto iniciar a finales del verano la restauración de la Casa Abadía de Ortells. Hasta ahora la entidad financiada con fondos públicos y privados ha restaurado dos masías en les Coves de Vinromà, que se van a poner a la venta. Asimismo ya tiene el proyecto aprobado y la licencia de obras solicitada la restauración de una masía en la Vall d’Alba. Asimismo se está elaborando el proyecto de rehabilitación de la Casa Potuños, en la Todolella. También en Ortells existe el proyecto para la recuperación de otra vivienda. Posteriormente estos edificios serán puestos a la venta por la Fundación. Según Laura Peñarroya por el momento es la propia fundación la que se hace cargo de las gestiones de la venta de los edificios, aunque no se descarta que en un futuro, cuando el volumen de edificios restaurados sea mayor, la venta se gestione de forma diferente, no siendo directamente la Fundación la que la lleve a cabo. "
Em venen al cap una colla de preguntes, per exemple: la fundació va posar diners per fer aquests cursos? és van invertir correctament? on son els resultats? en principi una fundació ha de tenir una comptabilitat transparent.

Si l'any 1999 la fundació era propietaria ho segueix sent ara? La Geralitat dóna diners a l'Ajuntament per tal que aquest els doni a la vegada a un privat?, això és legal?

Ben segur que tots estaríem disposats a rebre 29.000 € per arreglar les nostes cases, no us sembla?

Revivint el primer Aplec dels Ports, l'any 1978 a la Tolella